A büntetőeljárás a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a bíróság az elkövető személyének, illetve büntetőjogi felelősségének, valamint büntetés kiszabásának érdekében végzett cselekményeinek összessége. A büntetőeljárásban résztvevő személyek (például terheltek, sértettek, tanúk, szakértők) jogai és kötelezettségei a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben kerültek meghatározásra. Amennyiben Ön büntetőeljárásban akár terheltként, akár sértettként vagy tanúként érintett, jogosult a törvényes jogait illető megfelelő tájékoztatásra. Álláspontunk szerint egy büntetőeljárással kapcsolatban érdemes minél hamarabb (már a nyomozati szakasz során) ügyvédhez fordulni az érintett jogainak és érdekeinek megfelelő érvényesítése érdekében. Előfordulnak olyan esetek, amikor valakit tanúként idéznek az eljárásban, de már gyanúsítottként hagyja el a rendőrség épületét. Amennyiben valaki korábban – akár ügyvéd nélkül - tett már nyilatkozatot vagy vallomást a büntetőeljárásban, utóbb általában annak már kitörölhetetlen nyoma marad, amely később hosszantartó fejfájást okozhat. Büntetőügyekben jelentős tapasztalattal rendelkezünk különösen kábítószer-, erőszakos-, vagyoni elleni-, köznyugalom elleni-, közbizalom elleni, valamint gazdasági bűncselekmények vonatkozásában.