A céges ügyeket más szóval társasági ügyeknek is szokták nevezni. A jelenlegi törvényi szabályozás a gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft, Zrt. és Nyrt.) létesítő okiratának írásba foglalását, illetve a létesítő okirat módosításával járó változások bejegyzéséhez szükséges okiratok közokiratba foglaláshoz vagy ügyvédi ellenjegyzéshez köti. A vállalkozni kívánó személyek gazdasági tevékenységük hatékonyságának növelése érdekében gyakran létesítenek gazdasági társaságokat, amelyek keretében rendelkeznek különösen a tevékenységüket érintő döntések meghozatalának, valamint a profit felosztásának szabályairól. Szolgáltatásaink közé tartozik társasági ügyekkel kapcsolatos okiratszerkesztés, jogi képviselet céges peres eljárásokban, továbbá problémás társaság taggyűlések lebonyolítása.