Ahogy korábban is, manapság is gyakran előfordul az, hogy valaki tartozik nekünk, ám ezt a tartozást „nem tudjuk rajta szép szóval behajtani”. Az ilyen esetekben célszerű ügyvédhez fordulni, aki megfelelő tartalmi elemeket magában foglaló ügyvédi felszólító levélben felhívja az adóst a tartozásának rendezésére. Amennyiben az ügyvédi felszólítás eredménytelen lenne, a következő lépés a fizetési meghagyásos eljárás, amely az adós ellentmondásától avagy annak elmaradásától függően vagy végrehajtás alapjául szolgáló okiratot eredményez, vagy pedig polgári perré alakul. Az esetleges polgári peres eljárásban a feleknek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell bizonyítaniuk az állításaik valóságtartalmát.