„Pacta sunt servanda” (A megállapodásokat be kell tartani), tartja az ősi jogelv. A szerződések jogokat és kötelezettségeket keletkeztetve az azokat megkötő felekre egyfajta törvényként vonatkoznak. A szerződéseknek számos fajtája létezik az egészen egyszerű kölcsönszerződéstől a bérleti szerződésen át a már jóval bonyolultabb konstrukciót feltételező hitel-, vagy éppen lízingszerződésekig. Szerződést kötünk a BKK Zrt.-vel akkor, amikor felszállunk a fővárosban közlekedő villamosra, vagy amikor a sarki kisboltban fűszereket vásárolunk a szombati ebédhez, de akkor is, amikor megtakarításunkból kölcsönadunk egy barátunknak. A legtöbb esetben a szerződéseinket nem írásban, hanem szóban, vagy utaló magatartással kötjük meg. Érdemes azonban a szerződéseink megkötésekor gondolni a jövőre és egyes esetekben ragaszkodni a szerződés írásba foglalásához.