Az ingatlanokra vonatkozó jogokat és tényeket közhiteles hatósági nyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességére és ennek anyagi jogi joghatásaira az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények tekintetében - ha az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) eltérően nem rendelkezik - a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, az ingatlan-nyilvántartásból törölt ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az nem áll fenn. A leggyakrabban előforduló, ingatlant érintő ügyletek közé tartozik az adás-vétel, ajándékozás, földhaszonbérlet, életjáradéki szerződés, tartási szerződés, bérleti szerződés, használati megállapodás, valamint lízingszerződés.