A szellemi tulajdonjog területéhez tartozik a szerzői jog, a szabadalmi jog, a védjegyjog, az üzleti titok és a know-how, a formatervezési minta, a növényfajta oltalom, valamint több egyéb jogterület. A védjegy olyan árujelző, amely az egyes áruk, illetőleg szolgáltatások azonosítására, egymástól történő megkülönböztetésére, valamint a fogyasztók tájékozódásának elősegítésére szolgál. A védjegy – mint egy termék, szolgáltatás avagy maga a vállalkozás arculatának hordozója – kulcsszerepet játszik a gazdasági versenyben. A szabadalom tulajdonosa kizárólagosan jogosult a találmány hasznosítására, illetve másnak a hasznosításra való feljogosítására. Találmánynak minősül a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldás. Szolgáltatásaink közé tartozik a fentieket érintő jogi tanácsadás, valamint lajstromozások során, illetőleg peres, valamint peren kívüli jogvitákban való jogi képviselet ellátása.