A versenyjog területéhez tartozik a gazdasági versenyt befolyásoló állami támogatások joga, a tisztességtelen piaci magatartásokra vonatkozó szabályozás, a versenyjogi fogyasztóvédelem, valamint a trösztellenes szabályozás. A versenyjogot illetően elsősorban a tisztességtelen piaci magatartások rendelkezünk releváns tapasztalattal. Ide tartoznak különösen a versenytársak törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon, vagy az üzleti tisztesség követelményébe ütközően folytatott gazdasági tevékenységek; a termékeknek vagy szolgáltatásoknak a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel történő előállítása, forgalmazása vagy reklámozása, továbbá olyan név, árujelző vagy egyéb megjelölés használata, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.